Pravidla

Změny proti loňsku jsme označili žlutě.


 • Šifrovací hra Navíc se koná 26. června 2021 v Praze.
 • Účastní se týmy o počtu 1–4 členů. Za určitých podmínek vás může být i 5*.
 • Startovné činí 400 Kč a kapacita hry není aktuálně stanovena, ale může být stanovena dodatečně. kapacita hry je 130 týmů.
 • Účastnický poplatek je třeba uhradit do středy 23. června 2021 do 12.00. Platební údaje naleznete po registraci v sekci Váš tým.

* Na hru můžete vzít pátého hráče navíc, pokud nemá zkušenosti ze šifrovacích her. Dále se do počtu hráčů nepočítají děti do 12 let věku včetně.

Formát hry

 • Hra obsahuje start, 9 stanovišť hlavní trasy a neznámý počet úkolů navíc.
 • Plněním úkolů navíc týmy mohou získat body, maximem je 100 bodů.

Šifry v krabici

 • Většinu šifer obdrží tým na startu, a to v zalepených obálkách v krabici.
 • Při dosažení stanoviště rozlepí tým obálku, jejíž označení odpovídá nálepce na stanovišti.
 • Detailnější informace o krabici šifer najdete v Častých otázkách.

Start a cíl

 • Startujeme v 8.30* v parku Dlážděnka.
 • Končíme ve 21.00 ve skautské klubovně Pitterova.
 • Organizace cíle bude podobná jako loni: zahradní párty s pivem, limem, táborákem a letos navíc i dezinfekcí. Účast v cíli není povinná a hru půjde ukončit i bez vstupu do prostoru cíle.
 • V cíli letos pravděpodobně opět nemůžete přespat.

* Se startem hry počkáme na hráče jedoucí vlakem rj 576 Brněnský drak, který z Brna vyjíždí ve 4.29. Pokud by vlak nabral větší zpoždění, sledujte webinfo.

Hlavní trasa

 • Stanoviště hlavní trasy na sebe navazují lineárně a jsou postupně označena celými čísly 1–9. V případě, že je zadání rozděleno na více částí, je toto naznačeno vložením dalšího symbolu za číslo stanoviště (př. 3a, 3b).
 • Řešením šifer hlavní trasy je poloha následujícího stanoviště. Výjimkou je stanoviště č. 9, jehož řešením je cílové heslo.

Úkoly navíc

 • Informace o úkolech navíc jsou poskytovány na hlavní trase hry v nezašifrované podobě.
 • Úkoly navíc na sebe mohou a nemusí navazovat a jsou postupně označeny písmeny anglické abecedy. Pokud je zadání rozděleno na více částí, je toto naznačeno vložením dalšího symbolu za písmeno stanoviště (př. e1, e2).
 • Je-li řešením úkolu navíc heslo, zadává ho tým do webového systému hry.
 • Záhlaví úkolů navíc obsahují informaci o počtech bodů, které tým získá jejich splněním.

Nápovědní systém

 • U šifer na hlavní trase se za nápovědy platí body za splnění úkolů navíc.
 • Informace o možnostech získat nápovědu či řešení šifry se nacházejí v záhlaví každého zadání na hlavní trase a specifikují cenu v bodech a čas, po kterém lze těchto možností využít.
 • Lze vzít řešení bez využití nápovědy. Při využití nápovědy i řešení se body za využití sčítají.
 • K úkolům navíc nápovědy a řešení za body získat nelze.
 • Informace v záhlaví zadání mohou vypadat například takto:
Nápověda:
5 bodů po 20 minutách nebo
2 body po 60 minutách
Řešení:
4 body po 90 minutách nebo
0 bodů po 120 minutách

Ve výše uvedeném příkladu může tým získat nápovědu k šifře nejdříve po dvaceti minutách na stanovišti za cenu 5 bodů. Po hodině na stanovišti se cena snižuje na 2 body. Obdobně může tým šifru po 90 minutách přeskočit výměnou za 4 body, případně zadarmo po 120 minutách. Časy a ceny hlídá webový systém, který před uplatněním jakékoli nápovědy či přeskočení potvrdí cenu, za kterou nápovědu nebo přeskočení čerpáte. Lze utratit pouze body, které máte, nelze jít do mínusu.

Vyhodnocení

 • Hru dokončí tým, který projde všemi stanovišti hlavní trasy a v cíli alespoň jeden jeho člen sdělí organizátorům správné cílové heslo.
 • Hra obsahuje dvě kategorie hodnocení:
NA čas:
Vítězem je tým, který dokončí hru první bez ohledu na body, použité nápovědy a přeskočení stanovišť.
VÍC bodů:
Vítězem je tým, který dokončí hru s nejvyšším počtem bodů na kontě v okamžiku odevzdání cílového hesla.

Povolené a zakázané postupy

 • Je povoleno tým kdykoli rozdělit, avšak maximálně na dvě aktivně se hry účastnící části. (Jak tomu rozumět?)
 • Je povoleno používat výpočetní, záznamovou i navigační techniku.
 • Je povoleno přesouvat se pěšky, v kočárku a prostředky veřejné linkové dopravy včetně přívozů, lanovky, vlaků a pravidelných leteckých spojů.
 • Je zakázáno přesouvat se způsoby nejmenovanými v předchozím bodě.
 • Je přikázáno hrát fér*. :)

* Nesledujte cizí týmy, netipujte umístění dalšího stanoviště bez vyluštění šifry, netipujte kódy stanovišť, neporušujte pravidla. Kazíte tím zábavu sobě i ostatním hráčům. Pokud pochybujete, jestli je něco fér, tak spíš není.